Zásady ochrany osobních údajů

Všechna práva vyhrazena

Copyright a ochranné známky

Jakékoliv užití obsahu včetně dalšího publikování, převzetí, šíření či následného zpřístupňování článků, fotografií a dalšího obsahu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti LIVEST CZ, s.r.o.

Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Nezpracováváme osobní údaje uživatelů našich služeb jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů. Osobní údaje zpřístupníme třetím stranám výhradně v případech, kdy to bude ukládat zákon anebo se souhlasem uživatele. Používáním tohoto webu souhlasíte se shromažďováním informací způsobem popsaným v tomto prohlášení.

Odkazy na servery třetích stran

Jakékoli odkazy směřující mimo rámec webů livien-kabelky.cz jsou poskytovány jako doplněk a jsou mimo naši kontrolu. Neneseme odpovědnost za obsah žádného odkazovaného webu, ať již odkazovaného v textu nebo formou obrázku či banneru, ani za jejich dostupnost, změny či aktualizace. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že odkazovaný obsah doporučujeme či schvalujeme.


Používání souborů cookie

Na tomto webu používáme soubory cookie, abychom zajistili integritu registračního procesu a umožnili osobní přizpůsobení tohoto webu a zjednodušili a usnadnili navigaci. Soubor cookie je malý textový soubor umístěný na pevném disku webovým serverem. Soubory cookie nelze zneužít ke spuštění programů nebo zanesení virů do počítače. Soubory cookie jsou jedinečně přiřazeny vám a může je číst pouze webový server v doméně, která vám soubor cookie vydala. Soubory cookie můžete pomocí nastavení prohlížeče přijmout nebo odmítnout. V případě jejich odmítnutí však nebudete pravděpodobně moci plně využívat interaktivní funkce tohoto webu.


100%

100% original

PORADNA

ZÁRUKA

KONTAKT  +420 774 800 090